Nový občanský zákoník lépe ochrání spotřebitele nakupující přes internet

Od Nového roku vstoupí v platnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinese řadu změn také v oblasti práv spotřebitelů. Podle advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti zákon nadále chrání spotřebitele nakupující na internetu nebo mimo obvyklé obchodní prostory a internetovým prodejcům ukládá daleko více povinností.

Zákon například dává prodejci povinnost výslovně poučit spotřebitele o nákladech při vracení zboží. „Zákazník má vždy právo do 14 dní bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Dosud ale nebylo upraveno, kdo má v případě vracení zboží platit poštovné. Pokud prodejce spotřebitele neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, které spotřebitel ponese, může se spotřebitel těchto nákladů na prodejci domáhat. V zásadě tedy bude platit pravidlo, že o čem prodávající na webu nepoučí, to po zákazníkovi nemůže chtít,“ upřesňuje JUDr. Petr Dobeš, LL.M.Eur., Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Drobným prodejcům na internetu zákon zavedení těchto novinek usnadní. Počítá totiž s tím, že vzniknou vzorová poučení a formuláře k odstoupení od smlouvy. „Doporučujeme tak všem podnikatelům, aby přepracovali všeobecné obchodní podmínky na svých webových stránkách a podrobně informovali zákazníky o všem, co zákon ukládá. Vyhnou se tak případným sporům,“ doplňuje JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Nový zákoník pamatuje i na seniory, kteří se stanou obětí nepoctivých obchodníků během zájezdových prodejních akcí. Podle NOZ se bude nadále na tyto případy vztahovat ustanovení o smlouvě uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory. To platí i pro případ, kdy prodejce osloví zákazníka přímo na ulici a následně ho odvede do svého obchodu. Od smlouvy pak bude možné, stejně jako u smluv uzavřených po internetu, do 14 dní odstoupit a zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení. Do stejné doby pak podnikatel musí vrátit spotřebiteli peníze. Pokud povaha zboží neumožní spotřebiteli odeslat je obvyklou poštovní cestou, bude prodejce v případě odstoupení od smlouvy povinen převzít zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady. Spotřebitel nebude tudíž muset rozměrné zboží (např. matrace) vozit do vzdálené provozovny, ale pouze prodejci oznámí, že si jej může vyzvednout u něj doma.
Změnám se nevyhnul ani institut záruční doby. V případě kupní smlouvy (koupě zboží v obchodě) se právní úprava nijak závratně neliší. U smlouvy o dílo se však úprava lišit bude. Uplatnit právo na vrácení peněz do dvou let od předání díla bude možné v zásadě pouze u vad, které existovaly v okamžiku předání díla. Pokud vada vznikne později po převzetí díla, odpovědnost za vady se u ní již neuplatní. U stavby je tato lhůta pětiletá. Záruční dobu tedy bude nutné výslovně sjednat ve smlouvě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *